DemenssjukdomarDemenssjukdom eller kognitiv svikt innebär att du på olika sätt får svårt att minnas och att tolka din omgivning. En demenssjukdomar orsakas av skador i hjärnan och kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar som drabbas. Demens är inte en sjukdom. Det är en diagnos för en rad symptom som kan bero på olika sjukdomar och skador. Symptom som i många fall leder till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från omgivningen. 


Mellan 130 000 och 150 000 personer beräknas ha en demenssjukdom i Sverige och varje år insjuknar 20 00025 000 personer. 


Källa: Demenscentrum. Nationella riktlinjer: Vård och omsorg vid demenssjukdom, Socialstyrelsen(2017)

Anhörig


En demenssjukdom förändrar livet för den som blir drabbad och även för dig som närstående. Vårt arbete hos personen som står dig nära vill vi ska vara till en lättnad för dig. Vi kommer att sträva mot att, om du tillsammans med din anhörig så önskar, hålla dig uppdaterad kring hur din anhörig tar emot vårt stöd och om hur vårt dagliga arbete planeras in. Vill du få återkoppling så ser vi självklart till att du får det. 

Du som anhörig är så viktig för oss i vårt arbete. Vi behöver få ta del av det som du känner till kring den enskilde för att få möjligheten till att göra ett ännu bättre jobb hos din anhörig. Många personer med demenssjukdomar kan inte berätta vad de tycker om eller inte och det är där som vi kan behöva dig som mest.