Personal

Vi är ett team undersköterskor och vårdbiträden som tillsammans med vår chef arbetar för att underlätta vardagen för dem som behöver stöd i vardagen. Våra anställda genomgår utbildning i demens via Svenskt demenscentrum. Vi arbetar utifrån våra brukares levnadsberättelse för att vi ska veta hur vi på bästa sätt ska kunna hjälpa varje person vi möter. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat arbetssätt, vilket innebär att vi lägger upp vårt arbete enligt de önskemål som våra brukare har.

Nadine Bengtsson

Grundare och verksamhetschef. Beteendevetare och har flera års erfarenhet av arbete inom hemtjänst och äldreboende. Har cirka 7 års erfarenhet av arbete som biståndshandläggare på Falkenbergs kommun.

”Jag vill arbeta för våra äldres rätt till den vård och omsorg som är enligt deras egna behov och önskemål".

Lefi Zaiti

Arbetsledare / Samordnare. Utbildad undersköterska och har många års erfarenhet av arbete inom hemtjänst men även erfarenhet som enhetschef på hemtjänsten.

" Jag vill medverka till att göra livet lite lättare för de äldre."Louise Johnsson

Undersköterska sedan 2019 och erfarenhet inom vården. Har tidigare arbetet på äldreboende, personlig assistent, även på vårdcentral.

Lyota Mendy

Undersköterska sedan flera år tillbaka, och har arbetat inom vården i ca 40 år. Har tidigare arbetat inom psykiatrin men även inom särskilt boende (kognitiv nedstättning, demens).

Lyota är Skyddsombud hos oss på Trygga Händer Hemtjänst.

"Jag vill jobba med äldre människor så jag kan försöka mitt bästa att förgylla deras sista år."Moa Holmkvist

Undersköterska med 5 års erfarenhet av arbete inom hemtjänst och äldreboende. Har tidigare arbetat som medicinsk sekreterare och avgiftshandläggare inom socialtjänsten.

" Jag lockas av att vara en del av en grupp som utstrålar medmänsklighet och kompetens."

Tina Gustafsson

Vårdbiträde med flera års erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen.

Simone Köhler

Vårdbiträde med erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen.